شایعات ایرانی

درمان سوختگی با سفیده تخم مرغ؛ روشی معجزه آسا یا خطرناک؟