شایعات خارجی

آیا خوردن نوشابه و قرص نعنایی خطرناک است؟